Deep Dive Systems е доказан експерт в изготвянето на цялостна концепция за системи за закотвяне на плаващи съоръжения на различни дълбочини. Екипът ни предлага на клиента детайлен технически проект, съдържащ всички спецификации и параметри за нуждите му. След одобрение на окончателния проект, Deep Dive Systems изпълнява пълни дейности по доставка, монтаж, поддръжка и, ако е необходимо, демонтаж на подводните закотвящи системи.