Заоблените предпазващи елементи на Poralu Marine са замислени и изработени с голямо внимание както към техническите им параметри, така и към естетичния им външен вид. Протекторите могат да бъдат ъглови, стандартни, цялостни (интегрални) или делта.

9900 99011