Видеозаснемане

Заснемането е важен елемент от подводната инспекция. Deep Dive Systems разполага с високотехнологични системи за фото- и видеозаснемане, гарантиращи добро качество на образа и отлична резолюция дори в условия на мътна вода и намалена видимост. Целта на дейността е клиентът да получи възможно най-добра представа за състоянието на подводните му структури и евентуални повреди по тях.

Най-често тези услуги се изпълняват за язовири, изпускателни колектори, корабни корпуси, елементи на водноелектрически централи, подводни тръби и кабели. Заснемането позволява да се установи, документира и анализира общото състояние на структурата, състоянието на боята, степента на корозия, наличието на пукнатини, течове и други.

Back to top