Deep Dive Systems реализира и ЯХТКЛУБ СОЗОПОЛ-МАРИНА, намиращ се в непосредствена близост до марина Созопол. За проекта на яхтклуба, разполагащ с над 70 лодкостоянки, фирмата използва лесна за инсталиране и поддръжка плаваща понтонна система. Структурата е изработена от леки модулни елементи, но това не намалява стабилността и устойчивостта й. Понтоните са електрифицирани (220/380 V), снабдени с течаща вода и колонки за зареждане с гориво. Колонките са съобразени със спецификите, разположението и локацията на ЯХТКЛУБ СОЗОПОЛ-МАРИНА.

Понтоните и зоната около тях отговарят на всички изисквания за пожарна безопасност. Системата за закотвяне, изпълнена от Deep Dive Systems, едновременно гарантира здраво закрепване на понтонната система, но и запазва характерното усещане за „плаваща“ конструкция.