Deep Dive Systems разполага с международен екип от опитни и професионални водолази, които изпълняват множество задачи, изискващи подводна работа на голяма дълбочина и употребата на специфично водолазно оборудване и газови смеси. Висококачественото оборудване за гмуркане и работа под вода отговаря на всички национални и международни стандарти за безопасност. Сред местата, на които професионалната водолазна дейност намира често приложение, са:

* Язовири и други водохранилища

* Резервоари на водноелектрически централи

* Разработване и разширяване на пристанищни съоръжения