В допълнение към компонентите, описани по-горе, Deep Dive Systems внася и периферните съоръжения и продукти, произвеждани от Poralu Marine. Тук се включват предпазни съоръжения и продукти, свързани с помпите за гориво, терминалите за електричество и отходните тръби на вашия пристан. Някои от тях са специално пригодени за нуждите на конкретния клиент.