Изцяло съобразена с местните условия, подводната инспекция цели установяване нуждата от поддръжка или ремонт на подводните съоръжения. Фирма Deep Dive Systems има голям опит в инспекцията на плавателни съдове и хидротехнически съоръжения.

Отдалечеността на повечето обекти налага транспортирането на оборудване за гмуркане и подводна инспекция на дълги разстояния. Нашата компания разполага със собствен транспорт, чрез който превозва до обекта необходимото оборудване и материали. Сериозното предварително планиране дава възможност на екипа ни да пристигне с всичко нужно за дейностите по инспекцията. Така се гарантира непрекъсната работа, дори и в трудно достъпни и отдалечени локации, и кратки срокове за изпълнение.

Сред най-често извършваните от екипа ни инспекции са на яхтени пристанища, плаващи понтонни съоръжения, плавателни съдове, язовири – стени, клапи, кранове, както и на всякакви подводни структури.