Deep Dive Systems предлага широк спектър от професионални продукти и услуги, сред които проектиране, доставка и монтаж на плаващи съоръжения и системи за закотвяне, водолазни дейности, подводна инспекция, подводни строителни и ремонтни работи, поддръжка, консултиране и др. Екипът на компанията, създадена през 2009 г., е съставен от български и френски професионалисти със значителен опит, работили заедно по множество големи проекти. Сред тях е и световноизвестният The Floaitng Piers на Кристо на езерото Изео в Италия.

Deep Dive Systems работи единствено със сертифицирано първокласно оборудване – водолазна екипировка, пневматични и хидравлични инструменти за подводен монтаж, собствени плавателни съдове и специализирана баржа за извършване на дълбочинна работа, инструменти за подводно заснемане, специализирана техника за сканиране на дъното, подробна батиметрия и 3D модели.

Фирма Deep Dive Systems е преминала всички задължителни оценки за качество и контрол на своята дейност. Компанията е сертифицирана и по EN ISO 9001:2015. Непрекъснато тестваме и подобряваме нашите системи и технологии, за да можем винаги да отговаряме на нуждите на клиентите ни и на международните изисквания. Експертите ни разполагат с всички необходими сертификати и умения, и са преминали задължителните обучения по безопасност на работното място. Всичко това ни помага да гарантираме бързо, качествено и последователно изпълнена работа.