Един от най-стойностните и големи проекти на Deep Dive Systems е първото яхтено пристанище в град Созопол. То разполага с 330 места на осем плаващи понтона за плавателни съдове до 25 метра. Понтоните са снабдени с електричество и питейна вода. Наземните съоръжения предлагат всичко необходимо: нови лодки, цялостен ремонт на двигатели, 24-часово зареждане с гориво и други.  Понтоните на пристанище МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ са изключително удобно, надеждно и практично решение.
Екипът на Deep Dive Systems отговаря за проектирането, изграждането и поддръжката на плаващите съоръжения и котвената система на МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ. Понтоните и фингерите са с марка Poralu Marine, елементите на понтоните са изработени от първокласни материали, като проектът им е съобразен с изискванията на клиента и специфичните  особености на созополския залив.