Deep Dive Systems извършва разнородни подводни дейности по строителство и монтаж. Работим с високотехнологични специализирани хидравлични и пневматични инструменти. Ние предлагаме експертни услуги като:

  • Рязане/Cutting – технологията на термично рязане позволява бързо и ефикасно разрязване, издълбаване и пробиване на метал под вода. Услугата се предлага при подводни строежи, ремонтни дейности, планирана поддръжка, демонтаж и разрушаване на различни подводни структури (понтони, кейове, мостове, диги и др.)
  • Заваряване/Welding – технологията позволява заваряването на елементи директно под водата, което често спестява време, средства и усилия. Заваряват се елементи на корабни корпуси, кейове, тръбопроводи, водохранилища, водни централи и други.
  • Пробиване/Drilling – използват се специализирани пневматични и хидравлични инструменти. Системите ни са подходящи за пробиване на разнообразни материали – метал, скала, бетон, дърво, които изискват различна апаратура и техника на пробиване. Подводното пробиване може да се извършва с множество цели, като например: монтаж и ремонт на котви, въжета, застопоряване и закрепване на структури на хидротехнически съоръжения и т.н.
  • Подводно полагане на бетон/ Underwater Concreting – дейността намира широко приложение в морското строителство и се използва за укрепване и стабилизиране на крайбрежни и пристанищни структури. За тази услуга са необходими изключително опитни водолази и прецизно предварително планиране. При изливането на бетона под вода видимостта често е ниска, така че техниката и правилният състав на сместа трябва да са внимателно определени преди самия процес. Полагането на бетон се извършва при подводни основи и плочи, покрития на тръбопроводи, укрепване на брегове и насипи и други.