Warning: Creating default object from empty value in /home/globaloi/public_html/deep-dive-systems.com/wp-content/themes/automotive/ReduxFramework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Батиметрия и 3D заснемане — Deep Dive Systems

Батиметрия и 3D заснемане

Deep Dive Systems се занимава с батиметрия и 3D заснемане на дъното за прецизно хидрографско и топографско изследване на подводния релеф. Компанията ни работи със сертифицирано първокласно оборудване – специализирана техника за сканиране на дъното за подробна батиметрия и 3D модели, водолазна екипировка, инструменти за подводно заснемане, собствени плавателни съдове и специализирана баржа за извършване на дълбочинна работа.

Данните, получени от батиметрията, се използват основно за обезпечаване на корабоплаването. Цялостното и подробно 3D заснемане и изследване на водни обекти и съоръжения спестява много време, труд и средства на клиента. Тази технология от една страна значително подобрява качеството и ефективността на изучаването на хидравличните, геоморфологични и екологични процеси във водните басейни, а от друга спомага да се вземат най-добрите бизнес-решения, свързани със съоръженията и управлението на водните ресурси.

Back to top