Кейовете са с дължина 6 – 12 м. и ширина 1,5 – 3 метра. Те са предназначени за лодки и яхти с дължина под 18 м. и са с носимоспособност от 150 до 400 кг/м2. Тези съоръжения също са модулни, като елементите им подлежат на лесно сглобяване, модифициране и поддръжка. Понтонните кейове на Poralu Marine осигуряват перфектна защита на закотвените лодки и яхти, като акостирането се извършва в определени за това подвижни точки.