Tези модулни понтони на Poralu Marine са изключително функционални. Механизмът за закрепването им позволява да бъдат местени навсякъде по кея без усилия и повторно монтирани. При такива понтони, лодки с дължина под 15 м. нямат нужда от закотвяне. Завързват се бързо и достъпът до тях е лесен. Понтоните тип Finger се отличават с голяма стабилност и отлична защита на зоните, които са в контакт с корпусите на лодките.