Deep Dive Systems внася широка гама поплавъци на Poralu Marine. Те са произведени чрез центробежно леене, а излетите форми са пълни с експандиран полистирен. Всички поплавъци са водоустойчиви, с идентична здравина и еднакви системи за закрепване. Специалната техника на пенообразуване на Poralu Marine осигурява тяхната непотопяемост и устойчивостта им на заледяване и удар. Освен че не се влияят от въглеводороди и други типични за пристанищата замърсители, тези поплавъци не замърсяват по никакъв начин околната водна среда.

alhamra_196100001598