Tе са проектирани за яхти с дължина от 18 до 30 метра. Кейовете са с дължина 6-12 м., ширина 2,5- 4,5 м. и носимоспособност от 200 до 400 кг/м². Те осигуряват перфектна защита на закотвените яхти, като акостирането се извършва в определени за това подвижни точки.